WYPADEK SAMOCHODOWY W LUKSEMBURG – LUXEMBURG

Opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadku smochodowym i pomoc w likwidacji szkody w Luksemburgu – Luxemburg

Opiniowanie szkód komunikacyjnych powypadkowych i pomoc w likwidacji szkody w Luksemburgu. 

Podczas podróży polskich kierowców w Luksemburgu (szczególnie w okresie urlopowo-wakacyjnym) coraz częściej dochodzi do wypadków drogowych z ich udziałem. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że wypadek samochodowy w Luksemburgu nie został spowodowany z naszej winy tj. sprawca poruszał się na słowackich znakach resjestracyjnych, mamy prawo dochodzenia odszkodowania powypadkowego z jego polisy OC. W tym przypadku osoba poszkodowana wskutek wypadku drogowego na terenie  Luksemburgu powinna pamiętać, iż ma prawo dokonać likwidacji szkody bezpośrednio  w Luksemburgu u ubezpieczyciela (POLECAMY) lub przeprowadzić procedurę likwidacyjną za pośrednictem reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce. Likwidacja szkody w Polsce za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce  trwa bardzo często ponad trzy miesiące ( NIE POLECAMY)

Polak, Niemiec, Austryjak i inni poszkodowany w wyniku wypadku samochodowego w Luksemburgu może skorzystać z niezależnych usług rzeczoznawczych świadczonych przez rzeczoznawców samochodowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

Nasza organizacja ma wówczas możliwość sporządzenia kompleksowej opinii technicznej za pośrednictwem regionalnego rzeczoznawcy samochodowego w Luksemburgu lub ew. w  Polsce, w regionie miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. W zależności od danego przypadku  przy likwidacji szkody powstałej w Luksemburgu możliwe jest wdrożenie odpowiednich procedur, jakimi dysponuje  Stowarzyszenie MOTOEXPERT, które mają na celu możliwie jak najszybsze zakończenie procedury likwidacyjnej i uzyskanie należnego odszkodowania powypadkowego.

Osoby poszkodowane w wypadku drogowym w Luksemburgu, chcące skorzystać z usług oferowanych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT tj. dokonać wyceny szkody powypadkowej przez rzeczoznawcę naszej organizacji. Dodatkowo osoby, którym przydarzył się wypadek samochodowy w Luksemburgu, mogą uzyskać pomoc prawną, jaką oferują partnerscy adwokaci i radcy prawni(polskojezyczny), współpracujący z MOTOEXPERT i polecani klientom organizacji.

W zależności o rodzaju wypadku samochodowego w Luksemburgu oraz wartości i zakresu poniesionych przez polskiego kierowcę szkód, możliwe jest wdrożenie odpowiedniej procedury likwidacyjnej – w tym procedury z udziałem niezależnych rzeczoznawców MOTOEXPERT i prawników.

W tym przypadku poszkodowany ma możliwość skorzystania z usług niezależnego rzeczoznawcy samochodowego będącego członkiem Stowarzyszenia MOTOEXPERT pod warunkiem że szkoda jest wyższa niż conajmniej  5.000 Euro

W tej sprawie proponujemy więc naszym potencjalnym Klientom kontakt z centralą Stowarzyszenia MOTOEXPERT , gdzie nasi konsultanci będą w stanie udzielić bliższych informacji oraz będą w stanie wskazać odpowiednią w Państwa przypadku procedurę działania, mającego na celu uzyskanie odszkodowania za wypadek samochodowy w Luksemburgu.  Zapraszamy!

 

Wypadek samochodowy w  Luksemburgu– Wypadki drogowe w Luksemburgu /  Luxemburg