WYPADEK SAMOCHDOWY W NIEMCZECH, kolizja samochodem nie z mojej winy, z Oc pojazdu sprawcy.

Niemiecka opinia techniczna – Likwidacja szkody po wypadku w Niemczech, ogledziny pojazdu w Niemczech  lub w Polsce.

Za  opinie techniczne wykonane przez niemieckiego rzeczoznawcay samochodowego z MOTOEXPERT i koszt polecanego fachodwego Adwokata są genaralie płacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy ! 

Wypadki samochodowe w Niemczech, w których udział biorą polscy kierowcy są obecnie prawie codziennością. Ilość Polaków zamieszkujących i pracujących w Niemczech rośnie z roku na rok, a co za tym idzie coraz częściej mamy również do czynienia z wypadkami drogowymi, do jakich dochodzi na terenie Niemiec, w których poszkodowanymi nie z własnej winy zostają Polacy. Nie każda osoba poszkodowana zna jednak język niemiecki i wie, jak powinna dokonać likwidacji szkody po wypadku samochodowym w Niemczech.

Z reguły istnieją dwie drogi likwidacji szkody i dochodzenia odszkodowania za niezawioniony wypadek samochodowy w Niemczech.

Poszkodowany  ma możliwość dokonać likwidacji szkody zarówno na terenie Niemiec, bezpośrednio u niemieckiego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia ( Polecamy) , jak również w Polsce – za porsrednictwem polskiego reprezentanta TU. ( NIE POLECAMY) W każdej z tych sytuacji niezbędne jest jednak z reguły dokonanie niemieckiej poprawnej opinii technicznej rzeczoznawczej.

Niemieccy lub Polscy Rzeczoznawcy samochodowi Stowarzyszenia MOTOEXPERT w Niemczech lub i na terenie Polski  wykonują opinie techniczna, na zlecenie osób poszkodowanych w wyniku wypadku samochodowego w Niemczech. Niezależne opinie techniczna ustalające wartość powstałej szkody.

Jeśli osoba poszkodowana zdecyduje się przeprowadzić likwidację szkody na terenie Niemiec, ogledziny uszkodzonego  w wypadku drogowym w Niemczech dokona regionalny rzeczoznawca MOTOEXPERT w Niemczech  lub w Polsce , który sporządzi pełnoprawną i kompleksową opinię techniczną. W wielu przypadkach takie rozwiązanie jest uzasadnione. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że polski rzeczoznawca z MOTOEXPERT będzie wykonać opinię techniczną z uwzględnieniem wrunkow naprawy w Polsce.

W określonych przypadkach i  sytuacjach, gdy wypadek drogowy miał miejsce w Niemczech, istnieje możliwość zlecenia wykonania wyceny szkody niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu, który jest partnerem Stowarzyszenia MOTOEXPERT na terenie Niemiec. Niemiecki ekspert techniki samochodowej będzie w stanie wykonać kompleksową opinię techniczną po wypadku samochodowym w Niemczech, uwzględniając prawo miejsca zdarzenia oraz m.in. niemieckie stawki roboczogodzinowe, co może pozwolić na wyliczenie bardziej lukratywnej, z punktu widzenia osoby poszkodowanej, kwoty należnego odszkodowania. Wycena szkody przez niemieckiego rzeczoznawcę MOTOEXPERT jest jednak możliwa w określonzch przypadkach.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad likwidacji szkody po wypadku samochodowym w Niemczech i wdrożeniu procedury likwidacyjnej właściwej dla określonego przypadku konieczny jest kontakt z centralą.

Rzeczoznawcy i eksperci  MOTOEXPERT będą w stanie udzielić odpowiedzi na interesujące Państwa pytania, a także – w razie konieczności – polecić usługi partnerskich adwokatów i radców prawnych, którzy mogą zająć się reprezentacją interesów osób poszkodowanych wskutek wypadków drogowych na terenie Niemiec.

ZAPYTAJ  RZECZOZNAWCE  SAMOCHDOWEGO !    Zapraszamy!

Wypadek drogowy Niemcy – Wypadek samochodowy w Niemczech – Wycena i likwidacja  szkody