WYPADEK DROGOWY WE FRANCJI

Wycena i likwidacja szkody komunikacyjnej – jak otrzymac odszkodowanie ? 

Każdego roku wraz ze wzrostem liczby Polaków podróżujących do Francji turystycznie lub zarobkowo wzrasta także liczba wypadków drogowych z ich udziałem, do jakich dochodzi w różnych regionach Francji. Jak wiadomo każdy wypadek może przysporzyć nam wielu problemów – głównie z likwidacją szkody i dochodzeniem odszkodowania.  Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy wypadek samochodowy ma miejsce we Francji.

Polscy kierowcy,  którzy ulegają wypadkom drogowym we Francji nie ze swojej winy powinni wiedzieć, że mają pełne prawo dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia we Francji. Często nie znając języka francuskiego stają jednak przed ogromnym problemem i odpowiedzią na pytanie: jak ubiegać się o odszkodowanie? Pomóc może Stowarzyszenie MOTOEXPERT.

Po wypadku samochodowym we Francji istnieją dwie możliwości likwidacji niezawnionej szkody komunikacyjnej. Osoba poszkodowana może dokonać wyceny szkody i jej likwidacji bezpośrednio we Francji lub, co jest zdecydowanie polecane i w wielu przypadkach uzasadnione, dokonać likwidacji szkody w Polsce – za pośrednictwem tzw. reprezentanta do spraw roszczeń.Lub po powrocie do kraju. Likwidacja szkody w Polsce przebiega jednak w takim przypadku za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń i trwa bardzo często ponad trzy miesiące ( NIE POLECAMY), który reprezentuje  ubezpieczyciela pojazdu sprawcy na terenie Polski.

W tym przypadku poszkodowany ma możliwość skorzystania z usług niezależnego rzeczoznawcy samochodowego będącego członkiem Stowarzyszenia MOTOEXPERT pod warunkiem że szkoda jest wyższa niż conajmniej 10.000 Euro

Niezależni rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT świadczą usługi w zakresie wyceny szkód powypadkowych po kolizjach i wypadkach drogowych we Francji. Każda z opinii technicznych wykonana przez rzeczoznawców Stowarzyszenia MOTOEXPERT  jest opinią pełnoprawną i obiektywną, która pomoże np. polskiemu poszkodowanemu w wypadku drogowym we Francji dochodzić PEŁNEGO odszkodowania od francuskiego ubezpieczyciela sprawcy  lub  po powrocie do kraju likwidacja szkody w Polsce. Likwidacja  przebiega jednak w takim przypadku za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce i trwa bardzo często ponad trzy miesiące ( NIE POLECAMY), który reprezentuje  ubezpieczyciela pojazdu sprawcy na terenie Polski.

Jeśli jednak jako osoba poszkodowana chciałbyś dokonać likwiadacji szkody w kraju, gdzie miał miejsce wypadek drogowy (tj. we Francji),  Stowarzyszenie MOTOEXPERT ma możliwości polecenia usług rzeczoznawców techniki samochodowej na terenie Francji. Lub po powrocie do kraju.

Osoba poszkodowana zdecyduje się na pomoc Stowarzyszenia  ma możliwość polecenia swoim klientom usług prawnych świadczonych przez francuskich Adwokatów ( polskojezyczny adowkat) specjalizujących się  w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych m.in. za wypadki samochodowe we Francji.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach pomocy osobom poszkodowanym w niezawinionych wypadkach drogowych na terenie Francji i możliwościach wyceny powstałej szkody komunikacyjnej należy skontaktować się z centralą Stowarzyszenia .  W wybranych przypadkach sporządzenie opinii technicznej i wycena szkody po wypadku we Francji wyjątkowo może zostać rozliczona na zasadzie cesji wierzytelności, bez konieczności ponoszenia przez osobę poszkodowaną kosztów rzeczoznawczych. Zapraszamy!

W tym przypadku poszkodowany ma możliwość skorzystania z usług niezależnego rzeczoznawcy samochodowego będącego partnerem Stowarzyszenia MOTOEXPERT pod warunkiem że szkoda jest wyższa niż conajmniej 10.000 Euro

 

Pomoc rzeczoznawcy po wypadku we Francji – Wypadek drogowy we Francji