WYPADEK DROGOWY W AUSTRII

Likwidacja szkody po wypadku samochodowym w Austrii

Wzrost liczby polskich kierowców podróżujących do krajów Europy Zachodniej i krajów Unii Europejskiej w celach zarobkowych i turystycznych wiąże się z jednocześnym wzrostem liczby wypadków drogowych, w jakich biorą udział nasi rodacy. Coraz częściej osoby podróżujące za granicę są również uczestnikami niezawinionych wypadków samochodowych na terenie Austrii.  Zatem jeśli brałeś udział w niezawinionym wypadku w Austrii musisz pamiętać, że masz prawo dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody materialne czyli szkody wyrządzone w pojeździe.

Osoby poszkodowane nie z własnej winy w wyniku wypadku samochodowego w Austrii mają możliwość wyboru sposobu likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej. Szkodę po wypadku w Austrii można likwidować bezpośrednio na terenie państwa, w którym miało miejsce zdarzenie (Austria) ( co tez polecamy). Lub po powrocie do kraju. Likwidacja szkody w Polsce przebiega jednak w takim przypadku za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń i trwa nietety czesto 3 miesiace- ( NIE POLECAMY), który reprezentuje austrackiego ubezpieczyciela na terenie Polski. W obu przypadkach z pomocą może przyjść jednak Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT i ich rzeczoznawcy.

W przypadku powstania szkody powyzej 10.000 EURO Członkowscy i partnerscy rzeczoznawcy samochodowi Stowarzyszenia MOTOEXPERT na terenie Austrii lub w Polski mogą dokonać na rzecz osoby poszkodowanej niezależnej wyceny szkody i sporządzić kompleksową opinię techniczną. Na tej podstawie osoba poszkodowana może dochodzić wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy w Austrii bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub od jego reprezentanta ds. roszczeń w Polsce. W określonych przypadkach tj. zwykle w sprawach, w których doszło do szkody poważnej – o dużej wartości, warto by wyceną szkody zajął się ekspert techniki samochodowej znający realia kraju miejsca zdarzenia czyli niemieckojęzyczny rzeczoznawca samochodowy. W wybranych sprawach dotyczących wyceny szkód po wypadku samochodowym w Austii istnieje także możliwość rozliczenia kosztów rzeczoznawczych na podstawie tzw. cesji wierzytelności.

Decydując się po wypadku drogowym w Austrii na usługi oferowane przez rzeczoznawców samochodowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT, osoby poszkodowane mają możliwość uzyskania pełnoprawnej i niezależnej opinii technicznej wraz z dokładnym wyliczeniem wartości powstałej szkody. Dodatkowo kontaktując się z centralą Stowarzyszenia istnieje możliwość uzyskania przez poszkodowanego bliższych informacji na temat procedury likwidacji szkody po wypadku drogowym na terenie Austii.

W zależności od wskazanego przypadku możliwe będzie wdrożenie odpowiedniej procedury działania.

Dodatkowo dzięki współpracy Stowarzyszenia  MOTOEXPERT z adwokatami i radcami prawnymi na terenie Polski i za granicą (w Austrii) istnieje również możliwość skorzystania z usług prawników polecanych przez organizację, w celu przeprowadzenia z ich udziałem procedury likwidacyjnej na terenie kraju, gdzie doszło do wypadku, lub w Polsce – zgodnie z decyzją poszkodowanego.

ZAPYTAJ EKSPERTA – ZAPRASZAMY

Wypadek drogowy Austria – Wycena i likwidacja  szkody po wypadku w Austrii