WYCENA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH OC I AC w POLSCE, NIEMCZECH AUSTRII, SZWAJCARII i innach krajach UE

Wypadek samochodowy, stłuczka czy kolizja samochodowa powodują z reguły konieczność oceny i oszacowania szkód powstałych wskutek zdarzenia drogowego karju lub za granicą. Wówczas niezbędna może okazać się wycena szkody powypadkowej dokonana przez rzeczoznawcę techniki samochodowej MOTOEXPERT. Aby wycena szkody komunikacyjnej była precyzyjna i obiektywna, warto zlecić jej wykonanie niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu z MOTOEXPERT.

Partnerscy i członkowscy rzeczonawcy samochodowi Stowarzyszenia MOTOEXPERT oferują sporządzanie niezależnych opinii technicznych, sporządzanych m.in. po wypadkach i kolizjach drogowych w Polsce,Niemczech,Austrii, Sczwajcarii, i innach. Obiektywna i niezależna wycena szkody pojazu stanowi podstawę uzyskania należnej (nie zaniżonej) kwoty przysługującego odszkodowania.

W zakres wyceny szkody komunikacyjnej (opinii technicznej) Stowarzyszenia MOTOEXPERT wchodzą:

– identyfikacja pojazdu (+ dokumentacja fotograficzna)

– dokładne oględziny uszkodzonego pojazdu  (+ dokumentacja fotograficzna)

– szczegółowy opis uszkodzeń  (+ dokumentacja fotograficzna)

– badanie grubości powłoki lakierniczej  (+ dokumentacja fotograficzna)

– opracowanie kosztorysu naprawy (system DAT lub Audatex)

– wycena wartości rynkowej pojazdu

– określenie wartości pozostałości pojazdu (niezbędne jedynie w szkodach całkowitych)

– wydanie pisemnej opinii z wydrukiem dokumentacji fotograficznej

Wycena szkód – Oszacowanie wartości szkody – Wycena szkody komunikacyjnej