• 880
  0

  Ubezpieczenie GAP zostało stworzone z myślą o osobach, które korzystają z umów leasingowych. Jest to ubezpieczenie, którego ochrona polega na ubezpieczeniu straty finansowej występującej przy szkodzie ...
 • 650
  0

  Leasingobiorca zawierający umowę leasingową na wynajmowane auto nie staje się jego właścicielem. Ma możliwość podpisania polisy ubezpieczeniowej we własnym zakresie, jednak nie to nie zmienia faktu, ...
 • 686
  0

  Potencjalny leasingobiorca przed podpisaniem umowy użytkowania pojazdu powinien zapoznać się z prawami i obowiązkami z niej wynikającymi. Ułatwi to w dużej mierze swobodnie korzystanie z wynajętego ...
 • 604
  0

  Użytkownik samochodu leasingowanego, którego dotknęła szkoda całkowita jest zobowiązany do zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, w celu rozpoczęcia procesu jej likwidacji. Termin w jakim powinno nastąpić ...
 • 412
  0

  Skorzystanie z polisy ubezpieczeniowej zawartej wraz z umową leasingową niesie ze sobą wiele korzyści dla wynajmującego, dlatego warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem. Główną rolę odgrywają ...
 • 427
  0

  W dzisiejszych czasach społeczeństwo bardzo chętnie korzysta z sieci internetowej, jako źródła pozyskiwania informacji. Między innymi dużą popularnością cieszą się internetowe porównywarki ubezpieczeń samochodowych. Wśród nich ...
 • 495
  0

  Transport uszkodzonego auta do Polski po wypadku samochodowym na drodze w Niemczech jest dla poszkodowanego problemem. Organizacja takiego przedsięwzięcia w obcym kraju może przysporzyć trudności, a ...
 • 449
  0

  Ubezpieczenie auta leasingowanego leży po stronie korzystającego, jako ubezpieczające dany pojazd. Trzeba jednak pamiętać, iż we wszystkich dokumentach jako właściciel pojazdu będzie wpisany leasingodawca. Umowy ubezpieczenia ...
 • 678
  0

  Uczestnicy wypadków samochodowych na terenie Niemiec powinni zapoznać się w miarę możliwości jak najszybciej, z zasadami obowiązującymi w takich sytuacjach w tym kraju. Dzięki temu istnieje ...
 • 685
  0

  Korzystanie z auta użytkowanego na zasadzie umowy leasingu przypada zazwyczaj osobie zawierającej takową umową. Istnieje jednak możliwość dokonania stosownej dopłaty, aby mogła z niego korzystać również ...