Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją zrzeszającą zarówno certyfikowanych rzeczoznawców, jak i biegłych sądowych i ekspertów techniki samochodowej w kraju i za granicą, np w Niemczech, Austrii, i innach krajach. Wśród członków Stowarzyszenia znaleźć można jednak również osoby blisko związane i czynnie działające w branży motoryzacyjnej.

Swoją działalność Stowarzyszenie MOTOEXPERT opiera w dużej mierze na przepisach prawa międzynarodowego i czerpie infromacje z prawa Unii Europejskiej. Największym z atutów, jaki posiada każdy członek, ekspert i rzeczoznawca samochodowy zrzeszony w Stowarzyszeniu MOTOEXPERT jest jednak długoletnie doświadczenie i wiedza merytoryczna partnerskich rzeczoznawców samochodowych i ekspertów techniki samochodowej.

Głównym zadaniem realizowanym przez członków Stowarzysznia MOTOEXPERT jest opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach samochodowych w kraju i za granicą, kosztorysowanie napraw powypadkowych oraz pomoc w procesie likwidacji szkód skierowana do osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych (między innymi z udziałem adwokatów z listy Stowarzyszenia).

Jednym z najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia – obok już wspomnianych – jest prowadzenie prac i działań zmierzających do zmian prawnych dotyczących wynagradzania rzeczoznawców samochodowych i biegłych sądowych w Polsce oraz wlączenia kosztów powypadkowej opinii technicznej niezależnego rzeczoznawcy samochodowego i kosztów obsługi prawnej poszkodowanego do zakresu szkody komunikacyjnej.

Zapraszamy!

Stowarzyszenie MOTOEXPERT

 

Stowarzyszenie MOTOEXPERT nie zajmuje się dopłatami do odszkodowań oraz odkupem szkód komunikacyjnych.