METRYKA/IMPRESSUM/Legal Notice

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców 
Techniki Samochodowej MOTOEXPERT
ul. Pańska 84
25 – 811 Kielce, Poland

Prezes Zarządu Głównego: Szulc Mariusz

Telefon /Centrala/:
+48 32 746 07 77
+49 911 9646 455

E-Mail: poczta@rzeczoznawca-samochodowy24.pl

KRS: 0000457628    NIP: 6572910189REGON: 260686444

Organ rejestrowy / ewidencyjny: 

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Organ nadzorczy: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Rachunek Bankowy: 51 1050 1416 1000 0091 3430 6431(ING Bank Śląski S.A.)

Dane do przelewów zagranicznych: 

BIC/SWIFT: INGBPLPW

IBAN: PL 51 1050 1416 1000 0091 3430 6431

 

 

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPERTS MOTOEXPERT
ul. Pańska 84
25 – 811 Kielce, Poland

CEO: Szulc Mariusz

Telefon:
+48 32 746 07 77
+49 911 9646 455

E-Mail: poczta@rzeczoznawca-samochodowy24.pl

KRS: 0000457628    NIP: 6572910189 REGON: 260686444

Registering authority: 

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Supervisory Authority: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Bank Account: 51 1050 1416 1000 0091 3430 6431(ING Bank Śląski S.A.)

Bank details for foreign transfers: 

BIC/SWIFT: INGBPLPW

IBAN: PL 51 1050 1416 1000 0091 3430 6431

 

VERBAND INTERNATIONALER KRAFTFAHRZEUG-SACHVERSTÄNDIGER

MOTOEXPERT

ul. Pańska 84
25 – 811 Kielce, Poland

Vorstandsvorsitzende: Szulc Mariusz

Telefon:
+48 32 746 07 77
+49 911 9646 455

E-Mail: poczta@rzeczoznawca-samochodowy24.pl

KRS: 0000457628    NIP: 6572910189REGON: 260686444

Gewerberegister: 

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Aufsichtsbehörde: Landratsamt in Kielce

Bank Verbindung: 51 1050 1416 1000 0091 3430 6431(ING Bank Śląski S.A.)

Bankverbindung aus dem Ausland:

BIC/SWIFT: INGBPLPW

IBAN: PL 51 1050 1416 1000 0091 3430 6431