KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją społeczną zrzeszajacą wybrane osoby i podmioty ściśle związane z branżą motoryzacyjną. 

W skład Stowarzyszenia MOTOEXPERT wchodzą członkowie, którymi są m.in. :

wyselekcjonowani, certyfikowani poslscy, niemieccy i zagraniczni rzeczoznawcy samochodowi i biegli sadowi

wyselekcjonowani, polscy rzeczoznawcy samochodowi certyfikowani przez Ministra właściwego ds. transportu

– wyselekcjonowani biegli sądowi m.in. w Polsce i w Niemczech i innach krajach

wyselekcjonowani eksperci techniki samochodowej 

wyselekcjonowani niemieccy i polscy radcy prawni

wyselekcjonowani niemieccy i polscy adwokaci

– maklerzy ubezpieczeniowi