Latest Articles

 • 152
  0

  Ubezpieczenie GAP zostało stworzone z myślą o osobach, które korzystają z umów leasingowych. Jest to ubezpieczenie, którego ochrona polega na ubezpieczeniu straty finansowej występującej przy szkodzie całkowitej. Jest to dobrowolne ubezpieczenie przeznaczone dla leasingobiorców, którzy chcą się zabezpieczyć przed stratami finansowymi. Zakres ochrony ubezpieczenia GAP Dobrowolne ubezpieczenie GAP jest ubezpieczeniem chroniącym leasingobiorcę w przypadku kradzieży ...
 • 137
  0

  Leasingobiorca zawierający umowę leasingową na wynajmowane auto nie staje się jego właścicielem. Ma możliwość podpisania polisy ubezpieczeniowej we własnym zakresie, jednak nie to nie zmienia faktu, iż pozostaje tylko osobą korzystającą. Biorąc to pod uwagę towarzystwa ubezpieczeniowe nie przyznają takim kierowcom zniżek za bezszkodową jazdę. Jest to krzywdzące dla użytkowników pojazdów leasingowanych, jednak nie ma ...
 • 146
  0

  Uczestnicy wypadków samochodowych na terenie Niemiec powinni zapoznać się w miarę możliwości jak najszybciej, z zasadami obowiązującymi w takich sytuacjach w tym kraju. Dzięki temu istnieje możliwość, iż zapobiegnie się dodatkowych niemiłych wydarzeń, które mogą mieć miejsce po zdarzeniu. Przede wszystkim najważniejszy jest fakt, aby nie dopuścić do sytuacji, aby powstała szkoda została powiększona. Towarzystwo ...
 • 131
  0

  Potencjalny leasingobiorca przed podpisaniem umowy użytkowania pojazdu powinien zapoznać się z prawami i obowiązkami z niej wynikającymi. Ułatwi to w dużej mierze swobodnie korzystanie z wynajętego samochodu i nie będzie przysparzało problemów. Bardzo ważną kwestią jest zabezpieczenie swoich interesów, aby nie zostać obciążanym dodatkowymi kosztami w kreślonych sytuacjach. Chodzi między innymi o szkodę całkowitą pojazdy ...
 • 125
  0

  Użytkownik samochodu leasingowanego, którego dotknęła szkoda całkowita jest zobowiązany do zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, w celu rozpoczęcia procesu jej likwidacji. Termin w jakim powinno nastąpić zgłoszenie jest uzależniony od warunków, na jakich została zawarta umowa ubezpieczenia. Najlepiej jednak nie zwlekać z poinformowaniem towarzystwa ubezpieczeniowego o powstałej szkodzie, ponieważ może to wpłynąć niekorzyść leasingobiorcy. Zgłoszenie ...
 • 81
  0

  Transport uszkodzonego pojazdu w wyniku wypadku na drodze w Niemczech do kraju pochodzenia nie jest konieczne. Dzięki temu, iż w dzisiejszych czasach istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć warsztatów naprawczych oraz jednostek zajmujących się wydawaniem opinii technicznych, wszystkich niezbędnych czynności można dokonać na miejscu. Poszkodowany może powierzyć swoje auto niezależnemu rzeczoznawcy w celu wykonania jego oględzin ...
Load More