CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT, jako organizacja społeczna, realizuje cele statutowe poprzez wprowadzanie nowatorskich rozwiązań i oferuje m.in. :

– opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach i kolizjach drogowych  w kraju i za granicą ( m.in. w

Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Francji, Danii, Czechach, Chorwacji, Wloszech i innach EU.)

–  sporządzanie opinii, ocen i ekspertyz technicznych dotyczących techniki samochodowej i ruchu drogowego

– porady i konsultacje techniczne w zakresie techniki samochodowej  i branży motoryzacyjnej

– pomoc, konsultacje i doradztwo prawne dla uczestników wypadków i kolizji samochodowych

 i wiele innych w branży motoryzacyjnej