C E N N I K   w  DE, AT, CH

2021

W niezawinionej szkodzie komunikacyjnej powstałej w Niemczech, Szwajcarii i Austrii i innych krajach koszty rzeczoznawcze MOTOEXPERT są rozliczane na podstawie cesji z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy (Dla poszkodowanego usługa MOTOEXPERT  jest bezgotówkowa)

Partnerskich Rzeczoznawców Stowarzyszenia w Niemczech, Austrii, Szwajcarii

Wykonanie kompleksowej oceny technicznej powypadkowego lub pokolizyjnego pojazdu (osobowego, ciężarowego, busa, autobusu, etc.) w języku niemieckim m.in. dla potrzeb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych, zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, austriackiego lub szwajcarskiego.

 

1.  Koszt niemieckiej powypadkowej opinii technicznej  niemieckiego rzeczoznawcy z listy MOTOEXPERT zaczyna sie od kwoty 500,00  € Brutto) – cena usługi bazuje na wysokości kosztu kalkulowanej naprawy i wynosi  co najmniej   500,00  € Brutto.

 

W zakres powypadkowej opinii technicznej wchodzi:
 • identyfikacja pojazdu  +  dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny uszkodzonego pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • szczegółowy opis uszkodzeń elementów i części pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • określenie stanu technicznego uszkodzonego pojazdu
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników + dokumentacja fotograficzna
 • badanie grubości powłoki lakierniczej + dokumentacja fotograficzna
 • opracowania kosztorysu naprawy w systemie AUDATEX lub DAT
 • wycena wartości rynkowej pojazdu (systemowa i porównawcza)
 • określenie wartości pozostałości pojazdu (konieczne jedynie przy szkodzie całkowitej)
 • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej + wersja w PDF

 

DODATKOWE KOSZTY (mogą zostać doliczone jeśli nie wchodzą w zakres usługi):

 1. Zdjęcie (1 szt.) – 2,00 €
 2. Koszt dojazdu (każdy km) – 0,98 €
 3. Koszt korespondencji (każdy list) – 5,00 €
 4. Koszty telefonu / elektronicznego przygotowania danych (EDV) – 17,50 €
 5. Kopie pism (1 str.) –  1,00 €
 6. Koszty biurowe – 28,00 €
 7. Koszty kalkulacji / bazy danych – 22,50 €
 8. Koszt roboczogodziny rzeczoznawcy – 120,00 – 180,00 € (w zależności od regionu i wykształcenia rzeczoznawcy)

 

Cennik w wersji PDF:

pdf1