Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

icon-section.png

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy ? Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją społeczną zrzeszającą…

icon-section-1.png

Czym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jako organizacja społeczna oferuje…

icon-section-2.png

Dlaczego my?

Powierzając wykonanie usługi rzeczoznawczej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych ekspertom techniki samochodowej, biegłym sądowym…

MOTOEXPERT

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT swoją działalność zapoczątkowało w roku 2013 choć działania zmierzające do rejestracji organizacji zapoczątkowano w połowie 2012 roku. Inicjatywę w tym zakresie podjął obecny Vice-Prezes Stowarzyszenia pan Krzysztof Miśkiewicz, który w porozumieniu z grupą członków założycielskich mocno związanych z branżą motoryzacyjną przystąpił do rejestracji Stowarzyszenia.

Od początku działalności siedzibą Stowarzyszenia MOTOEXPERT jest stolica województwa świętokrzyskiego czyli miasto Kielce. Warto jednak zaznaczyć, że działalność członków organizacji nie ogranicza sie jedynie do obszaru województwa. Zrzeszeni w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT członkowie i partnerzy swoją działalność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia prowadzą na terenie całego kraju, jak również za granicą (Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Czechach, Holandii, Hiszpanii, Belgii i w wielu innych krajach UE, EOG i Szwajcarii ).

Rzeczoznawcy samochodowi jako członkowie Stowarzyszenia MOTOEXPERT i Partnerzy działając w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Czechach, Holandii, Hiszpanii, Belgii i w wielu innych krajach UE, EOG i Szwajcarii oferują szerokie spektrum usług rzeczoznawczych w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego. Oprócz tego każdy rzeczoznawca i ekspert samochodowy oraz członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT oferuje swoją pomoc w zakresie: opiniowania szkód komunikacyjnych i rekonstrukcji wypadków drogowych, a także: likwidacji szkód komunikacyjnych po wypadkach samochodowych mających miejsce w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Czechach, Holandii, Hiszpanii, Belgii i w wielu innych krajach UE, EOG i Szwajcarii

Stowarzyszenie MOTOEXPERT nie zajmuje się dopłatami do odszkodowań oraz odkupem szkód komunikacyjnych.